Barion Pixel

Táblák | Feliratok | Reklámtechnika

tabla.hu
LLL

Alacsonyan telepített utánvilágító menekülési útirányt jelző rendszer

Kérjük tekintse meg a tárgyban készült videónkat:​

Vállaljuk alacsonyan telepített utánvilágító menekülési útirányt jelző rendszerek tervezését, gyártását és telepítését.

 

menekülési útirányt jelző rendszer olyan rendszer, amely szembetűnő és félreérthetetlen információt és megfelelő vizuális utasítást biztosít a bent tartózkodók számára a terület elhagyásához vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon azáltal, hogy egyértelműen elrendezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz

menekülési jel olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja

biztonsági jel meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli

biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására

a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett kialakítású menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként, ahol a) az OTSZ vagy b) a tűzvédelmi hatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja.

menekülésben korlátozott személy olyan személy, aki életkora – 0-10 éves vagy 65 év feletti -, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes

biztonságos tér az építményen kívüli külső tér, ahol a tűz és kísérőjelenségei a menekülő személyeket már nem veszélyeztetik, és ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak

biztonságos térbe jutás az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére

átmeneti védett tér helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakításával tűz esetén az oda menekülő vagy menekített személyek biztonságát átmenetileg, a mentés vagy a további menekülés végrehajtásáig biztosítja

elhelyezési magasság a biztonsági jelek és a menekülési útirányt jelző elemek számára szolgáló telepítési hely

alacsony elhelyezési magasság a padlószinten vagy a jelek, elemek alsó éle a padlószint felett legfeljebb 0,4 méter magasságban van

előkészítés nélkül menthető személy olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés nélkül végrehajtható

előkészítéssel menthető személy olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre

előkészítéssel sem menthető személy olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem hajtható végre

a magasan vagy középmagasan elhelyezett menekülési jelek kiválthatók alacsonyan telepített menekülési jelekkel ott, ahol a környezet műemléki jellege ezt indokolttá teszi.