Barion Pixel

Táblák | Feliratok | Reklámtechnika

tabla.hu
CLP

A veszélyes anyagok címkézésének, feliratozásának rendszere

Kínálatunkban ide kattintva megtalálható az összes CLP piktogram. Igény esetén kérje ajánlatunkat veszélyes anyag/keverék címkék gyártására is! 

 

A vegyi anyagok életünkben szinte mindenütt jelen vannak és a legtöbb tevékenységünkben alapvető szerepet játszanak. A fenntartható fejlődés alappillére az egészség és a környezet védelme, amely az utókor jövőjét biztosítja.

 

Fontos tehát, hogy amikor a vegyi anyagokat segítségül hívjuk tevékenységeink sok területén – pl. tisztítószerek, gyógyszerek, növényvédő szerek, festékek, üzemanyagok formájában, – akkor számba vegyük azt is, hogy ezek az anyagok, de még a hulladékká váló csomagolóanyagaik is, milyen káros hatásokat fejthetnek ki. A vegyi anyagok egy része ártalmatlan, de közülük sok károsíthatja az egészséget, illetve a környezetet. Egyes veszélyes anyagok biztonsági kockázatot, pl. tűz-, robbanás- vagy fulladásveszélyt jelentenek, míg mások egészségkárosító hatásúak lehetnek, a bőr, a légutak, a tüdő, a máj vagy egyéb szervek megbetegedését okozhatják. Gyakran egy-egy veszélyes anyagban, keverékben több veszélyes tulajdonság (fizikai, egészségi vagy környezeti veszély) is kombinálódhat.

 

A veszélyes anyagok helyes kezelése, a kémiai biztonság megteremtése megfelelő eljárást és szabályozást igényel a vegyi anyagok teljes életciklusa alatt az előállítástól, gyártástól kezdődően a felhasználáson át a keletkező hulladékok elhelyezéséig, ártalmatlanításáig.

 

A veszélyes anyag vagy keverék tulajdonságaiból származó veszélyek és a használatával járó kockázatok közlésének legközvetlenebb módja a csomagoláson elhelyezett címke.

 

A globalizáció és az egyre intenzívebbé váló nemzetközi vegyianyag-kereskedelem kihívásainak eleget téve az ENSZ szakértői kidolgoztak egy korszerű, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokkal is összhangban lévő, egységes kritériumokat tartalmazó osztályozási és címkézési rendszert (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS). Az ún. GHS-rendszer az Európai Unióban az 1272/2008/EK rendeleten (a továbbiakban: CLP – Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) keresztül került bevezetésre. A CLP rendelet követelményei biztosítják, hogy az Európai Unióban a vegyi anyagokkal tevékenységet végző munkavállalók és a lakossági felhasználók a megfelelő osztályozás és címkézés segítségével egyértelmű tájékoztatást kapjanak a veszélyes anyagok/keverékek veszélyeiről, egészség- és környezetkárosító hatásairól, valamint a szükséges óvintézkedésekről.

 

A veszélyes anyag/keverék címkéjének tartalmaznia kell:

– a veszélyes anyag/keverék nevét és a termékazonosítóját;

– a szállító (gyártó, importáló vagy forgalmazó) nevét, címét és telefonszámát;

– a csomagban található vegyi anyagok mennyiségét (veszélyes anyagok koncentrációját);

– a veszélyt jelző piktogramokat, a veszélyre figyelmeztető (H)- és óvintézkedés (P) mondatokat, valamint a biztonságos használatra vonatkozó egyéb kiegészítő információkat (EUH).

 

Forrás: Nédó Ferenc: Veszélyes anyagok nyilvántartása

 

Kínálatunkban ide kattintva megtalálható az összes CLP piktogram. Igény esetén kérje ajánlatunkat veszélyes anyag/keverék címkék gyártására is! 

CLP címke