Barion Pixel

Táblák | Feliratok | Reklámtechnika

tabla.hu
Kézi jelzések

Kézjelzések a munkavédelemben

Bizonyos munkakörülmények között folyamatos kézjelzéssel kell biztosítani a munkavállalók biztonságos munkavégzését. Minden más vizuális jelzésre ajánljuk munkavédelmi jelzéseinket, tábláinkat!

A Tanács 92/58/EGK irányelve a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményeket állapít meg.

 

A kézjelzés a karok (és/vagy kezek) információt hordozó mozgása és/vagy helyzete, amelynek célja, hogy irányítsa azokat a személyeket, akik a munkavállalókra kockázatot és veszélyt jelentő műveleteket végeznek.

 

A kézjelzéseknek pontosaknak, egyszerűeknek, kiterjedteknek, könnyen végrehajthatóaknak és könnyen érthetőeknek, valamint a többi kézjelzéstől egyértelműen megkülönböztethetőeknek kell lenniük. Amikor egyszerre mindkét kart használják, azokat szimmetrikusan kell mozgatni, egyszerre csak egy jelzés leadására.

 

Az alkalmazandó kódjelzések a jobb oldali ábrán láthatóak.

 

(Megjegyzés: Az itt bemutatott kódjelzések nem érintik a közösségi szinten alkalmazandó, egyes szektorokban ugyanezen műveletek irányításában használatos egyéb kódokat)

Kézjelzések

 

Bizonyos munkakörülmények között folyamatos kézjelzéssel kell biztosítani a munkavállalók biztonságos munkavégzését. Minden más vizuális jelzésre ajánljuk munkavédelmi jelzéseinket, tábláinkat!

 

Használatra vonatkozó szabályok

 

A jelzéseket leadó személy (a továbbiakban a „jeladó”) karmozgások/kézmozgások alkalmazásával ad műveleti utasításokat a jeleket fogadó személynek (a továbbiakban a „jelet fogadó”).

 

A jeladónak képesnek kell lennie minden művelet szemmel tartására anélkül, hogy ezáltal önmaga veszélybe kerülne.

 

Amennyiben az előző pontban leírt feltételek nem teljesülnek, egy vagy több további jeladót kell alkalmazni.

 

A jeladó kizárólagos kötelessége a műveletek irányítása és a területen tartózkodó munkavállalók biztonságának a biztosítása.

 

A jelet fogadónak meg kell szakítania a folyamatban lévő műveletet, hogy új utasításokat kérjen, ha nem tudja a kapott utasításokat a szükséges biztonsági szempontoknak megfelelően végrehajtani.

 

A jelet fogadónak könnyen fel kell tudnia ismerni a jeladót.

 

A jeladónak egy vagy több, a láthatóságot biztosító ruhadarabot, például kabátot, sisakot, kézelőt vagy karszalagot kell viselnie, vagy jelzőtárcsát kell használnia.

 

A láthatóságot biztosító eszközöknek élénk, lehetőség szerint egyforma színűeknek kell lenniük, és kizárólag a jeladó használhatja azokat.