Barion Pixel

Táblák | Feliratok | Reklámtechnika

tabla.hu
Munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabály változás

Kihirdették a munkavédelmi és a tűzvédelmi törvény módosítását

Kihirdették a munkavédelmi és a tűzvédelmi törvény módosítását

 

Módosulnak a munkahelyi tűzvédelmi, munkavédelmi oktatásokat érintő szabályok.

 

2023.10.31-i Magyar Közlönyben megjelent a 2023. évi LXX. törvény az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről, amelyben – több más jogszabállyal együtt, módosították A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, valamint A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt is.

 

Ennek értelmében 2024. január 1-jétől a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezettek köre jelentősen szűkül, és bevezetik az általános tűzvédelmi szabályzatot, amit a Tűzvédelmi Szabályzat készítésére nem kötelezett gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek megismertetni a munkavállalóikkal, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaikkal. Mindemellett a belügyminiszter kockázati osztályba sorolással határozza meg azon munkáltatókat, akik esetében szükséges az eddigi éves, ismétlődő tűzvédelmi oktatás.

 

A munkavédelemben is lehetővé teszik általános tematika kialakítását, melyet elég lesz csak eljuttatni a munkavállaló részére.

 

A társadalmi egyeztetés során a szakmai szervezetek tiltakoztak, és részletesen kifejtették, miért károsak a tervezetben foglaltak a tűzvédelemre.

 

A TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség szerint a megvalósult törvénymódosítás 2024. január 1-től olyan mértékben és formában változtatja meg a tűzvédelmi szabályzat készítésének eddigi rendszerét, valamint a tűzvédelmi oktatás kialakult rendjét, mely jelentős mértékben rontja az épületek tűzbiztonságát, már rövidtávon negatívan hat azok tűzvédelmi helyzetére, valamint ellentétes a tulajdonosi, tulajdonostársi, munkavállalói, az épület használói, illetve a szomszéd ingatlanok tulajdonosi érdekeivel. Az egyik legnagyobb probléma továbbá, hogy megnehezítené vagy ellehetetlenítené a hatékony tűzoltói beavatkozást.

 

A tűzvédelmileg legjobban megtervezett ház sem ér sokat, ha nem rögzítik le az adott konkrét létesítményre vonatkozó üzemeltetési és használati szabályokat, valamint azokat nem tanítják meg az épület használóinak, abban tevékenységet végzőknek, vagyis az adott létesítményre és használati módra szabott jó tűzvédelmi szabályzat és tűzvédelmi oktatás nélkül súlyosan ronthatunk az épület tűzbiztonságán, kihatva annak biztonságos használhatóságára.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása


16. §
(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzétételével is.”

 

(2) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pontja a következő ag) és ah) alponttal egészül ki:

 

(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

 

„ag) a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek;

 

  1. ah) az általános oktatási tematika”

(részletes szabályait;)

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

 

24. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tűzvédelmi tv.) 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).”

 

(2) A Tűzvédelmi tv. 19. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(4) Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződés megkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.

 

(5) Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a (2a) bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.”

 

(3) A Tűzvédelmi tv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.”

 

(4) A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

 

„12. a tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a tűzvédelmi használati szabályok tartalmi követelményeit és a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak eseteit, a rendszeres tűzvédelmi oktatásra kötelezettek körét,”

 

(5) A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:

 

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

 

„18. az általános tűzvédelmi szabályzatot,”